UTILE

Ce înseamnă intabulare și când este necesară: costuri și acte

publicat pe 03 iul. 2024

  Intabularea unui imobil reprezintă „înscrierea în Cartea Funciară prin care se constituie, se grevează, se restrânge ori se stinge un drept real”. Prea tehnică definiția? În continuare, îți explicăm ce înseamnă intabulare, cine o face, când este necesară și ce costuri se percep. Toate detaliile în articol. 

  Fără intabulare, adică fără înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară, nu o să poți să folosești imobilul în anumite scopuri, cum ar fi să îl vinzi, de exemplu. Intabularea evită anumite probleme de fraudă și arată tot ce trebuie să știi despre un imobil. 

  Ce este intabularea 

  Intabularea este o formalitate legală care ajută la o mai bună transparență. Practic, intabularea înseamnă înscrierea unui imobil (casă, teren, apartament) în Cartea Funciară. 

  Documentul cuprinde o serie de informații tehnice și juridice despre proprietate, cum ar fi: suprafața, localizarea, compartimentarea, dacă are unul sau mai mulți proprietari sau dacă este ipotecată. Intabularea arată și anumite sarcini de care imobilul este grevat. 

  Informal, intabularea poate fi asemănată unei cărți de identitate pe care imobilul o poate avea. 

  În calitate de deținător, proprietarul are obligația legală de a face înscrierea în Cartea Funciară. Acest pas este recomandat pentru a evita capcane precum vânzarea frauduloasă a aceluiași imobil către mai multe persoane. 

  Intabularea se face atunci când imobilul nu a fost niciodată înscris în Cartea Funciară. În cazul în care bunul a fost dobândit prin alte căi, de tipul vânzării, donației, partajului sau schimbului, atunci intabularea a fost deja făcută. 

  „După ce a fost încheiat actul de vânzare sau alt tip de act prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public este obligat să ceară, din oficiu, înscrierea în cartea funciară. De exemplu, în cazul unei vânzări, dreptul de proprietate se va intabula pe numele noului proprietar. În acest scop, notarul public va trimite cererea de înscriere a actului notarial, în ziua întocmirii lui sau cel mai târziu a doua zi, la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară în a cărui rază de activitate se află imobilul”

  Acte necesare și preț

  Iată ce documente ai nevoie pentru a face prima intabulare: 

  • Cerere-tip de înscriere; 
  • Documentația cadastrală realizată de un expert autorizat de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI);
  • Actul autentic prin care s-a constituit sau s-a transmis dreptul de proprietate; 
  • Certificatul fiscal pentru cadastru și intabulare eliberat de Administrația Financiară – Direcția Taxe și Impozite; 
  • Dovada plății tarifului de înscriere. 

  Astfel, intabularea se face de către reprezentanți ANCPI, adică ai Oficiilor de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI). 

  În ceea ce privește documentația cadastrală, prețul acesteia este compus din două părți: 

  • Onorariul expertului autorizat: de exemplu, pentru un apartament de trei camere, onorariul poate să fie și 500 de lei; 
  • Taxa percepută de OCPI.  

  Eliberarea documentației cadastrale se face în 18 zile. În regim de urgență, o poți obține în 6 zile, însă taxa exte percepută de 5 ori. 

  Situațiile când ai nevoie de intabulare 

  Situațiile în care ai nevoie de intabulare se referă mai mult la o serie de drepturi în ceea ce privește exploatarea imobilului. 

  Mai precis, este vorba de următoarele drepturi: de proprietate, de superficie, de uzufruct, de uz, de abitație, de servitute, de administrare, de concesiune, de folosință, precum și drepturile reale de garanție. 

  Subscribe
  Notify of
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments
  icon

  Ce înseamnă intabulare și când este necesară: costuri și acte