Bani

Cât costă cadastrul și intabularea: de ce sunt necesare, acte și calcul de costuri

  Cadastrul și intabularea sunt două expertize obligatorii despre care ar trebui să știi dacă deții un bun imobil. Am găsit un ghid după care să afli cât costă cadastrul și intabularea și la ce te ajută cele două expertize. Detalii în cele ce urmează. 

  Cât costă cadastrul și intabularea: ce este cadastrul 

  La bază, cadastrul reprezintă o evidență vizavi de proprietățile vechi și noi. Conform legii cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, cadastrul înseamnă „identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale”. 

  Cadastrul și intabularea reprezintă două proceduri standard și obligatorii pentru orice apartament, casă sau teren de orice fel. Practic, mai simplist, cadastrul face ca acel imobil să fie identificabil, adică să aibă un soi de carte de identitate, și să poată fi obiectul oricărei forme de tranzacționare sau modificare. 

  Fiind că este o expertiză, cadastrul poate să fie efectuat numai de expert autorizat ANCPI (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară). 

  Legea 7 din 13 martie 1996 arată următoarele: 

  Cadastrul și Cartea Funciară formează un sistem unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică, de importanță națională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al țării; 

  Cartea Funciară cuprinde descrierea imobilelor şi înscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legătură cu imobilele. 

  Acte necesare pentru realizarea cadastrului: 

  • contract de vânzare-cumpărare, de moștenire, de donație, de construire cu firma de construcție (plus procesul verbal de predare/primire și recepție la terminarea lucrărilor), hotărâre judecătorească de atribuire. Generic vorbind, dovada de proprietate asupra obiectului pentru care se face cadastru (originale sau copii legalizate)
  • schița apartamentului, casei, terenului (original și copie)
  • actul (actele) de identitate ale proprietarului (proprietarilor) (original și copie)
  • certificat fiscal de la Administrația Financiară, Direcția Taxe și Impozite cu mențiunea „Pentru Cadastru și Intabulare”, valabil în luna depunerii dosarului cadastral (original)

  Cât costă cadastrul și intabularea: detalii despre intabulare și costuri asociate

  Intabularea are ca scop înscrierea definitivă a dreptului de proprietate în Cartea Funciară. În lipsa intabulării în Cartea Funciară, imobilul nu dispune de setul de acte de proprietate complete și nu poate fi înstrăinat sau disponibil pentru alte tipuri de operațiuni. 

  Atât cadastrul, cât și intabularea au prețuri diferite de la caz la caz, în funcție de specificul „imobilului” și de termenul de executare ale fiecărei expertize. 

  Costurile pentru cadastru și intabulare sunt împărțite în două: o parte constă în onorariul perceput de firma care întocmește documentația, iar o altă parte din taxa percepută de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI). 

  Mai jos, câteva calcule estimative ca să știi cât costă cadastrul și intabularea pentru diverse tipuri de imobile: 

  • Garsonieră: 450 lei + 120 lei (18 zile)
  • Apartament două camere: 500 lei + 120 lei (18 zile)
  • Apartament trei camere: 550 lei + 120 lei (18 zile)
  • Apartament patru camere: 600 lei + 120 lei (18 zile)
  • Teren intravilan: de la 1.200 lei (fără construcție) + 120 lei (18 zile)
  • Teren extravilan: 1.200 lei + 120 lei (18 zile)
  • Construcție nouă: de la 1.200 lei + (de la 60 la 180 lei) + 0.05% din valoarea de impozitare a construcției (15 zile)
  • Dezmembrare terenuri: 200-600 lei / teren + 60 lei / teren rezultat din dezmembrare (7 zile)
  • Alipire/comasare terenuri: 1.200 lei + 60 lei (7 zile)
  • Trasare (înțărușare) teren sau trasare axe construcții: de la 450 lei (2 zile)
  • Plan de situație (în funcție de localizare, suprafață, gradul de detaliere): de la 700 lei (1 zi)
  • Aviz tehnic OCPI necesar obținerii PAC, PUZ, PUD, PUG, sau Certificatului de Urbanism: de la 1.200 lei + 250 lei (15 zile)
  • Actualizare/Rectificare cadastru, modificarea limitei de proprietate, modificarea suprafeței imobilului: 1.200 lei + de la 60 la 180 lei (15 zile)
  • Extras de Carte Funciară pentru informare: 130 lei + 20 lei (1 zi)
  • Duplicat cadastru pierdut: 125 lei + 25 lei (3 zile)
  • Relevee: 4,5 lei /metru pătrat (în funcție de timp)

  Documentele cadastrului și intabulării „determină suprafața terenurilor și construcțiilor, rezultată din măsurători. În cadrul funcției economice a cadastrului și intabulării se evidențiază elementele tehnice necesare stabilirii valorilor impozabile ale imobilelor sau, după caz, a impozitelor sau taxelor pentru aceste imobile” 

  Cât costă cadastrul și intabularea: la ce te ajută cele două expertize

  Fără expertizele de cadastru și intabulare nu o să poți, de exemplu, să începi operațiuni notariale, de genul succesiuni, grevări sau uzufruct. 

  De asemenea, cadastrul și intabularea te pot ajuta să iei credite, ipoteci sau garanții de la instituții bancare. Poți face modificări interioare (desființări de pereți, reconfigurări ale unui apartament, alipiri) sau tranzacții imobiliare (vânzare/cumpărare, schimb, donație) dacă faci cadastrul și intabularea. 

  Subscribe
  Notify of
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments
  ULTIMELE ARTICOLE
  icon

  Cât costă cadastrul și intabularea: de ce sunt necesare, acte și calcul de c...