UTILE

Ce este autorizația de demolare, cum se obține și ce riști dacă nu o ai

  Fără autorizația de demolare nu poți pune o construcție pe care o deții la pământ. Pentru a obține autorizația de demolare ai nevoie de o mulțime de acte și, evident, de mult timp. Am pus laolaltă toate actele necesare pentru autorizația de demolare și îți spunem ce ai de făcut, dar și ce riști dacă nu o ai. 

  În cazul în care vrei să demolezi o casă veche, în stare precară, pe care o deții e bine de știut faptul că această operațiune nu se poate face în lipsa unei autorizații de demolare

  Autorizație demolare: ce este și ce acte ai nevoie

  Astfel că, dezmembrarea, dezafectarea sau demolarea parțială sau totală a unei construcții sunt posibile doar printr-o autorizație de demolare, potrivit articolului 8 din Legea nr. 50/1991. Același lucru este valabil și pentru anexe sau pentru alte amenajări. 

  La fel ca în cazul autorizației de construire, autorizația pentru demolare este emisă de către autoritățile locale, adică de primăria de pe raza căreia se află imobilul. Autorizația este emisă numai dacă deții un act de proprietate asupra imobilului pe care vrei să îl dărâmi. Acest act poate să fie de schimb, de donație, de restituire sau de moștenire

  Foarte important, poți demola un imobil și în baza unui contract de închiriere. Construcția, în acest caz, trebuie să aibă caracter provizoriu și ai nevoie și de acordul expres al proprietarului. 

  Mai jos, lista de documente de care ai nevoie pentru a obține autorizația pentru demolare: 

  • cererea-tip pentru emiterea autorizației pentru demolare;
  • documentul care să ateste plata taxei de emitere a autorizației pentru demolare; plata acestei taxe se realizează la Administrația Financiară Locală;
  • copie xerox după certificatul de urbanism și fișele tehnice necesare obținerii avizelor solicitate prin intermediul certificatului de urbanism;
  • avizele, acordurile și actul administrativ al autorității pentru protecția mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism;
  • copie legalizată după dovada titlului asupra imobilului;
  • declarație pe propria răspundere conform căreia orice litigiu asupra imobilului este inexistent;
  • certificat de atestare fiscală cu privire la valoarea de impozitare a imobilului;
  • proiectul pentru autorizarea lucrărilor de demolare – D.T.A.D. (Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Demolare), întocmit în funcție de prevederile legale, inclusiv    referatele de verificare și, după caz, referatul de expertiză tehnică – semnate și ștampilate în original.

  Ce acte ai nevoie pentru a obține certificatul de urbanism 

  Dintre toate aceste acte, certificatul de urbanism necesită mai mult efort pentru a intra în posesia ta. La bază, certificatul de urbanism este un act oficial prin care sunt furnizate informații despre regimul juridic, tehnic și economic al imobilului. 

  Documentele necesare pentru a obține un certificat de urbanism sunt următoare: 

  • cerere-tip completată în funcție de prevederile legale, cuprinzând elementele de identificare ale solicitantului și imobilului, cât și precizarea scopului pentru care actul este solicitat;
  • copie după documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului în cauză;
  • copie legalizată după dovada titlului asupra imobilului;
  • planuri cadastrale/topografice, vizate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (O.C.P.I.) al județului unde ești domiciliat. 

  Certificatul de urbanism se emite în maxim 30 de zile de la data înregistrării cererii și este valabil între 6 și 24 de luni de la data emiterii. 

  După ce ai obținut certificatul de urbanism îți poți face dosarul cu care soliciți autorizația de demolare. Odată obținută, autorizația de demolare are o valabilitate de 12 luni. Ea poate fi prelungită, pentru maxim 12 luni, printr-o cerere depusă cu 15 zile înainte de data expirării. Prelungirea autorizației de demolare se poate solicita o singură dată. 

  Există și o taxă pe care trebuie să o plătești pentru autorizația de demolare. Aceasta se calculează în funcție de construcția care se va demola. La această taxă se adaugă taxele achitate pentru obținerea certificatului de urbanism, taxele pentru întocmirea PAD-ului (Proiectul pentru Autorizația de Demolare) și taxele pentru avize. 

  Ce riști dacă nu ai autorizație de demolare

  Dacă nu ai autorizație de demolare și totuși faci această operațiune, atunci trebuie să știi că poate fi considerată infracțiune. Iar acest lucru poate fi sancționat și penal dacă mai mult de cinci persoane ajung să fie rănite pe șantier. 

  Amenda este de la 100 la 5.000 de lei. Însă se poate ajunge și la închisoare de la trei luni la trei ani. Iar potrivit Legii 50/1991, „executarea lucrărilor fără a deține o autorizație de demolare sau de construire (…)” reprezintă o infracțiune. 

  În aceeași lege, la articolul 26, constituie contravenții realizarea lucrărilor fără a avea autorizație (amendă de la 1.000 la 10.000 lei); nerespectarea cerințelor impuse de autorizație sau proiectul tehnic (amendă de la 2.000 la 7.500 lei), depășirea termenului autorizației (amendă de la 1.000 la 3.000 lei).

  Acestea ar trebui să fie informațiile de care ai nevoie dacă vrei să demolezi o casă cu o autorizație de demolare. Ține cont de termenele de emitere a documentelor, de taxele implicate și de eventualele riscuri la care te supui în cazul în care nu ai autorizație de demolare. 

  Subscribe
  Notify of
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments
  ULTIMELE ARTICOLE
  icon

  Ce este autorizația de demolare, cum se obține și ce riști dacă nu o ai